ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
استان ماExpand استان ما
اطلاع رسانيExpand اطلاع رساني
هنرمندانExpand هنرمندان
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
اتاق فكرExpand اتاق فكر
فعاليت هاExpand فعاليت ها
تولیدات حوزهExpand تولیدات حوزه
ارتباط با ماExpand ارتباط با ما
::خدمات میز خدمت حوزه هنری::
 
 
برنامه تمرين گروههاي نمايش
 ايام هفته نام گروه مسئول گروه ساعت تمرين مكان تشكيل
شنبه تمرين گروههاي نمايشي گروهي 14-8 اتاق آئينه
يك شنبه  تمرين گروههاي نمايشي گروهي 14-8 اتاق آئينه
يك شنبه نمايش طنز هاشم پاليزبان 18:30-16 اتاق آئينه
دو شنبه تمرين گروههاي نمايشي گروهي 14-8 اتاق آئينه
سه شنبه نمايش طنز هاشم پاليزبان 18:30-16 اتاق آئينه
سه شنبه تمرين گروههاي نمايشي گروهي 14-8 اتاق آئينه
چهار شنبه تمرين گروههاي نمايشي گروهي 14-8 اتاق آئينه
پنج شنبه تمرين گروههاي نمايشي گروهي 14-8 اتاق آئينه
پنج شنبه نمايش طنز هاشم پاليزبان 18:30-16 اتاق آئينه
تمام حقوق اين سايت متعلق به حوزه هنري استان ايلام مي باشد | نقشه سايت