ورود     ثبت نام
Skip Navigation Links
صفحه اصلی
استان ماExpand استان ما
اطلاع رسانيExpand اطلاع رساني
هنرمندانExpand هنرمندان
منابع محتواييExpand منابع محتوايي
اتاق فكرExpand اتاق فكر
فعاليت هاExpand فعاليت ها
تولیدات حوزهExpand تولیدات حوزه
ارتباط با ماExpand ارتباط با ما
::خدمات میز خدمت حوزه هنری::
 
 
 

فعالیتهای آموزش و پژوهش

- انجام دهی تحقیقات کاربردی مورد نیاز مرکز.

- شناخت مخاطبان برنامه های حوزه در استان و دیدگاههای آنها نسبت به برنامه ها از طریق انجام دهی تحقیقات پیمایشی.

- ارتباط با مجامع علمی و پژوهشی استان به منظور افزایش سطح کیفی تحقیقات.

- مطالعه و بررسی در زمینه هنرهای بومی و فرهنگ مردم استان.

گردآوری،نگهداری و سازماندهی اطلاعات مورد نیاز برای انجام یابی امور پژوهش حوزه.

- اجرای سیاستهای تحقیقاتی ابلاغ شده از سوی مرکز یا حوزه هنری.

- نظارت بر شیوه های انجام و اجرای تحقیقات.

- برقراری ارتباط با دانشگاهها و مجامع علمی و پژوهشی در استان و مراکز تحقیقاتی حوزه هنری و جلب همکاری آنها در انجام دهی طرحهای تحقیقاتی.

- ارائه گزارشهای ادواری به معاون آموزش و پژوهش و رئیس حوزه هنری.

- شناسایی استعدادهای فرهنگی پژوهشگران و نخبگان فکری منطقه و تهیه و تدوین شرح حال زندگی آنها و تلاش برای ایجاد ارتباط به منظور بهره گیری از آنها در تهیه برنامه ها و آثار تولیدی.

     
تمام حقوق اين سايت متعلق به حوزه هنري استان ايلام مي باشد | نقشه سايت